ترازو 0/0001-210گرم
تازو 0/001 گرم
ترازو 0/001-120 گرم
ترازو 0/001-210گرم
ترازو 0/01-300گرم
ترازو 0/01-4100گرم
ترازو 0/01-600گرم
ترازو 0/01-6100 گرم
ترازو 0/1 -1500 گرم
ترازو 0/1-1200 گرم
ترازو 0/1-2000 گرم
ترازو 0/1-3000 گرم
ترازو 0/1-4000 گرم
ترازو 0/1-400گرم
ترازو 0/1-500 گرم
ترازو 0/1-600گرم
ترازو 01/-100 گرم
ترازو 01/-200 گرم
ترازو 1/.-100
ترازو 1-10کیلوگرم
ترازو 1-1500گرم
ترازو 1-5000 گرم
ترازو با دقت 0/00001 گرم
ترازو با دقت 0/001 گرم
ترازو رطوبت سنج
ترازو- یک کفه ای-2610 گرم
ترازو0/0001-120گرم
ترازو0/0001-210گرم
ترازو0/0001-310گرم
ترازو1-2000گرم
ترازوی  0/01-100گرم
ترازوی 0/001-310 گرم
ترازوی 1-3000 گرم
ترازوی 1-5000 گرم
ترازوی 5/- 3000 گرم

 

 

 

 

 

این گروه تجاری انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک و سیگما را با واردات مستقیم یا غیر مستقیم از: ( نمایندگی مرک (MERCK) ، نمایندگی سیگما - آلدریچ (SIGMA - (ALDRICH  ، نمایندگی و نماینده انحصاری وقت مرک (MERCK)   ،   ،نمایندگی و نماینده انحصاری وقت سیگما (SIGMA - ALDRICH)   ، عوامل و نماینده مرک (MERCK) ، عوامل و نماینده سیگما  (SIGMA - ALDRICH (شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی و محیط کشت های میکروبیولوژی و سلولی ) )در دیگر کشورها در کشور ایران در اختیار مصرف کنندگان  عزیز قرار می دهد.

اساتید ، محققان و دانشجویان عزیز می توانند از این بخش نیز جهت آگاهی از آخرین رویدادهای علمی دنیا بهره گیرند.

سایت دانشنامه علمی شیمی (CHEMISTRY) ویکی پدیا

مجله علمی شیمیایی ساینس دیلی(sciencedaily)

مجله علمی نیچر (Nature)


برای حمایت از ما امتیاز دهید