0/22 با قطر 47mm
0/22-47  استریل
0/25 با قطر 47mm غیر استریل
0/45-47  اسپانیا
11 سانت باند سفید
کاغذ 9cm  GF2  MN
کاغذ S&S ./45 استریل
  کاغذ استات سلولز 0/45 با قطر 47mm سارتریوس
باند آبی 9mm
سر سرنگی استریل 0/45
سرنگی 20/میکرو با قطر 25میلیمتر
نیترو سلولز
0/45-47

کاغذ  58*58    250برگی  MN
کاغذ 12/5سانت SS
کاغذ 58*58 MN
کاغذ MN 12/5
کاغذ MN اشلس11سانت
کاغذ PH 0-14 ایرانی
کاغذ PH0-14
کاغذ PHنواری
کاغذ TLC
کاغذ اتو رفراکتومتر
کاغذ پ هاش
کاغذ پ-هاش 1-10 ایرانی
کاغذ تورنسل
کاغذ تورنسل آبی
کاغذ تورنسل قرمز
کاغذ صافی 11 سانت اس اند اس
کاغذ صافی 12/5
کاغذ صافی 12/5 سانت باند آبی
کاغذ صافی 12/5 سانت باند مشکی
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 1
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 40
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 41
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 42
کاغذ صافی 12/5 سانت مش 50
کاغذ صافی 12/5 مش 40
کاغذ صافی 15 سانت
کاغذ صافی 15 سانت41
کاغذ صافی 15مش 40
کاغذ صافی 58*58
کاغذ صافی 58*58 اس اس
کاغذ صافی 58*58 ام ان
کاغذ صافی 58*58
کاغذ صافی 58*78
کاغذ صافی 63*63
کاغذ صافی 9 سانت MN
کاغذ صافی 9 سانت اشلس
کاغذ صافی 9 سانت واتمن مش 1
کاغذ صافی ALBET 15 سانت
کاغذ صافی S&S باند سفید
کاغذ صافی آزمایشگاهی
کاغذ صافی آلبت
کاغذ صافی باند آبی 15 سانت
کاغذ صافی باند سفید 12/5 سانت
کاغذ صافی باند مشکی 15 سانت
کاغذ صافی شماره 1
کاغذ صافی شماره 40
کاغذ صافی شماره 41
کاغذ صافی مش 40 -12/5سانت
کاغذ صافی مش 42
کاغذ صافی مش 43
کاغذ صافی واتمن 15 سانت
کاغذ صافی واتمن شماره 2 . 12/5 سانت
کاغذ صافی واتمن شماره 2 . 9 سانت
کاغذ صافی واتمن مش 42
کاغذ واتمن 11 سانت ام ان
کاغذ واتمن شماره 4-9 سانت
کاغذ کارتوش 100* 28 م
کاغذ کارتوش 100* 30 م
کاغذ کارتوش 100* 35
کاغذ کارتوش 40-150
کاغذ کروماتوگرافی
کاغذ کروماتوگرافی
کاغذ یددار
کاغذpH  0-14

 

 

 

 

 

این گروه تجاری انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک و سیگما را با واردات مستقیم یا غیر مستقیم از: ( نمایندگی مرک (MERCK) ، نمایندگی سیگما - آلدریچ (SIGMA - (ALDRICH  ، نمایندگی و نماینده انحصاری وقت مرک (MERCK)   ،   ،نمایندگی و نماینده انحصاری وقت سیگما (SIGMA - ALDRICH)   ، عوامل و نماینده مرک (MERCK) ، عوامل و نماینده سیگما  (SIGMA - ALDRICH (شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی و محیط کشت های میکروبیولوژی و سلولی ) )در دیگر کشورها در کشور ایران در اختیار مصرف کنندگان  عزیز قرار می دهد.

اساتید ، محققان و دانشجویان عزیز می توانند از این بخش نیز جهت آگاهی از آخرین رویدادهای علمی دنیا بهره گیرند.

سایت دانشنامه علمی شیمی (CHEMISTRY) ویکی پدیا

مجله علمی شیمیایی ساینس دیلی(sciencedaily)

مجله علمی نیچر (Nature)


برای حمایت از ما امتیاز دهید