بالن 10 ته گرد 14*23
بالن 100
بالن 100 ته گرد 32*29
بالن 1000
بالن 1000 ته صاف
بالن 1000سه دهانه
بالن 15 ته گرد 14*23
بالن 25
بالن 25 ته گرد 14*23
بالن 25 ته گرد 29*24
بالن 250
بالن 50
بالن 50 ته گرد 14*23
بالن 50 ته گرد 29*24
بالن 500
بالن 500 با لوله جانبی
بالن 5000 رداژ دار ته صاف
بالن 500ته صاف
بالن 6000
بالن تقطیر
بالن تقطیر 250 با لوله جانبی
بالن تقطیر 500 بالوله جانبی

بالن تقطیر دو دهانه
بالن ته صاف 100رداژ
بالن ته صاف 2000 شات
بالن ته صاف 250 شات
بالن ته صاف 29*32 2لیتری
بالن ته صاف500رذاژ24/40
بالن ته صاف500رذاژ29
بالن ته گرد
بالن ته گرد 100 سی سی رداژ 24*29
بالن ته گرد 250
بالن ته گرد 500
بالن ته گرد 500 رداژ 29/32
بالن ته گرد سه دهانه
بالن درب دار 100
بالن درب دار 50
بالن رداژدار 250 ته صاف
بالن رداژدار ته صاف دودهانه 250
بالن رداژدار ته صاف دودهانه 500
بالن ژوژه
بالن ژوژه  5cc
بالن ژوژه 10
بالن ژوژه 10 ایزولب
بالن ژوژه 100
بالن ژوژه 1000
بالن ژوژه 110 خامه
بالن ژوژه 200
بالن ژوژه 2000
بالن ژوژه 25
بالن ژوژه 250
بالن ژوژه 50
بالن ژوژه 500
بالن ژوژه پلاستیکی 500
بالن کجلدال 250CC
بالن کجلدال 500CC

 

 

 

 

 

این گروه تجاری انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک و سیگما را با واردات مستقیم یا غیر مستقیم از: ( نمایندگی مرک (MERCK) ، نمایندگی سیگما - آلدریچ (SIGMA - (ALDRICH  ، نمایندگی و نماینده انحصاری وقت مرک (MERCK)   ،   ،نمایندگی و نماینده انحصاری وقت سیگما (SIGMA - ALDRICH)   ، عوامل و نماینده مرک (MERCK) ، عوامل و نماینده سیگما  (SIGMA - ALDRICH (شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی و محیط کشت های میکروبیولوژی و سلولی ) )در دیگر کشورها در کشور ایران در اختیار مصرف کنندگان  عزیز قرار می دهد.

اساتید ، محققان و دانشجویان عزیز می توانند از این بخش نیز جهت آگاهی از آخرین رویدادهای علمی دنیا بهره گیرند.

سایت دانشنامه علمی شیمی (CHEMISTRY) ویکی پدیا

مجله علمی شیمیایی ساینس دیلی(sciencedaily)

مجله علمی نیچر (Nature)


برای حمایت از ما امتیاز دهید