1نفتالین استیک اسید
    1نفتیل استیک اسید

6-بنزیل آمینو پورین

BAP

IBA

آبسیزیک اسید

اکسین

ایندول 3

استیك

اسید

ایندول 3

بوتریک

اسید پتاسیم سالت

ایندول 3

بوتیریک

اسید

هورمون اکسین
هورمون کنیتین
هیالورنیداز

1-naphthalenacetic acid (NAA) 1نفتالن استيك
2,4-D
3-indoleacetaldehyde acid (IAld) 3-ايندول استالدييد
3-indoleacetic acid (IAA)                3-ايندول استيك
3-indolepyruvic acid (IPA)            3-ايندول پيروويك
indolebutanoic acid (IBA)               ايندول بوتانوييك

 

SIGMA ALDRICH سیگما آلدریچ- MERCKمرک

و دیگر برندها

 

 

 

 

این گروه تجاری انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک و سیگما را با واردات مستقیم یا غیر مستقیم از: ( نمایندگی مرک (MERCK) ، نمایندگی سیگما - آلدریچ (SIGMA - (ALDRICH  ، نمایندگی و نماینده انحصاری وقت مرک (MERCK)   ،   ،نمایندگی و نماینده انحصاری وقت سیگما (SIGMA - ALDRICH)   ، عوامل و نماینده مرک (MERCK) ، عوامل و نماینده سیگما  (SIGMA - ALDRICH (شرکتهای تولید کننده مواد شیمیایی و محیط کشت های میکروبیولوژی و سلولی ) )در دیگر کشورها در کشور ایران در اختیار مصرف کنندگان  عزیز قرار می دهد.

اساتید ، محققان و دانشجویان عزیز می توانند از این بخش نیز جهت آگاهی از آخرین رویدادهای علمی دنیا بهره گیرند.

سایت دانشنامه علمی شیمی (CHEMISTRY) ویکی پدیا

مجله علمی شیمیایی ساینس دیلی(sciencedaily)

مجله علمی نیچر (Nature)


برای حمایت از ما امتیاز دهید